Åbro Bryggeri

Vi vill bidra till en hållbarare samhällsutveckling och minska vårt avtryck på miljön. Det ökar förtroendet för företaget, produkterna och vårt sätt att driva verksamheten. Hållbarhetsarbetet finns med i allt vi gör. Åbro Bryggeri arbetar långsiktigt med att använda alla resurser så effektivt som möjligt. Vi vill minska vår inverkan på miljön, minska vår klimatpåverkan och använda mer förnybar energi. Två områden är prioriterade när vi mäter och följer upp: förbrukningen av vatten och energi per producerad liter dryck.