Martin Och Servera

Hållbarhet Martin & Servera är precis den partnern man vill ha om man vill kunna köpa det mesta ur hållbarhetssynpunkt. Lätt tillgänglig information och ett brett sortiment av hållbara produkter är alltid garanterat Martin & Servera arbetar inom fem fokusområden som vart och ett på sitt sätt bidrar till den goda måltiden. Resurseffektiv verksamhet – som handlar om att minska svinn, reducera utsläpp och energiförbrukning. Hållbart erbjudande – där vi fokuserar på att ge dig ett riktigt bra utbud av till exempel ekologiska och miljömärkta produkter. Kvalitet och matsäkerhet – som skapar trygghet i hela varuflödet från leverantör via våra lager och därefter ut till din verksamhet. Hållbar produktion – handlar om att de varor vi säljer ska vara producerade med omsorg om människor, djur och natur, och om hur vi följer upp våra leverantörer. God arbetsgivare – som rör våra medarbetare, vår organisation och hur vi arbetar tillsammans, för det påverkar också dig som är kund till oss.