Produktionen av kaffe medför koldioxidutsläpp under odling, transport och rostning. På Arvid Nordquist kaffe arbetar vi aktivt med att minska dessa utsläpp och vår miljöpåverkan. Genom trädplantering i kaffeodlande länder klimatkompenserar vi för de koldioxidutsläpp som vi ännu inte kommer åt. Grännäs Restaurang Tyrni har valt att servera Arvid Nordquist kaffe som är klimatsmart och produceras av kvinnor.