Produktionen av kaffe medför koldioxidutsläpp under odling, transport och rostning. På Arvid Nordquist kaffe arbetar vi aktivt med att minska dessa utsläpp och vår miljöpåverkan. Genom trädplantering i kaffeodlande länder klimatkompenserar vi för de koldioxidutsläpp som vi ännu inte kommer åt. Restaurang Tyrni har valt att servera Arvid Nordquist kaffe som är klimatsmart och produceras av kvinnor. Kaffesorten Senoras görs av bönor från kaffeodlingar som drivs av kvinnor. Genom att långsiktigt stödja dessa odlingar bidrar Arvid Nordquist till bättre levnadsförhållanden. Läs mera om kaffet på: www.arvidnordquist.se/kaffe/hallbarhet/grown-by-women/